Tandvårdsbidrag

Vi är uppkopplade mot försäkringskassan så ditt allmänna tandvårdsbidrag (ATB) och ditt högkostnadsskydd är alltid dagsaktuellt!

ATB -allmänt tandvårdsbidrag utgår med 300 kr om året om du är mellan 30 och 64 år är du mellan 24-29 år eller över 64 år utgår 600 kr per år. Bidraget delas ut 1 juli varje år och gäller i två år.

Ett bidrag kan som längst sparas i två år innan det ersätts av ett nytt. Om du låter det gå fler än två år mellan besöken går du därför miste om ditt ena bidrag.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet i tandvården fungerar så att du betalar hela kostnaden för en tandvårdsbehandling upp till 3 000 kronor. För högre summor får du tandvårdsersättning från staten. Den dras av direkt när du betalar. Tandvårdsersättningen beräknas utifrån det som kallas för ett referenspris. Högkostnadsskyddet gäller för besök hos allmäntandläkare, hygienist samt specialisttandläkare och gäller ett år från behandlingsperiodens start.

Kontakta oss för en undersökning


    Snabbanslutning